główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko głównego księgowego
w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego
na ww. stanowisko wybrana została Pani Anna Zięba

 

Uzasadnienie wyboru

Komisja konkursowa przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko głównego księgowego w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie.

Do postępowania kwalifikacyjnego zgłosił się jeden kandydat spełniający wymogi formalne.

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu Pani Anna Zięba spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Kandydatka wykazała się dobrą znajomością przepisów związanych z przewidzianym do realizacji zakresem czynności na stanowisku głównego księgowego w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie.

artykuł nr 2

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. administracyjno-biurowych w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko referent ds. administracyjno-biurowych
w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego
na ww. stanowisko wybrana została Pani Lucyna Maciołek

 

Uzasadnienie wyboru

Komisja konkursowa przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko referenta
ds. administracyjno-biurowych w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie.

Do postępowania kwalifikacyjnego zgłosił się jeden kandydat spełniający wymogi formalne.

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu  Pani Lucyna Maciołek spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Kandydatka wykazała się dobrą znajomością przepisów związanych z przewidzianym do realizacji zakresem czynności na stanowisku referenta ds. administracyjno-biurowych
w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie.

artykuł nr 3

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. obsługi księgowej w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko inspektora ds. obsługi księgowej
w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego
na ww. stanowisko wybrana została Pani Joanna Makuch

 

Uzasadnienie wyboru

Komisja konkursowa przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko inspektora ds. obsługi księgowej w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie.

Do postępowania kwalifikacyjnego zgłosił się jeden kandydat spełniający wymogi formalne.

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu  Pani Joanna Makuch spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Kandydatka wykazała się dobrą znajomością przepisów związanych z przewidzianym do realizacji zakresem czynności na stanowisku inspektora ds. obsługi księgowej w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie.

artykuł nr 4

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. kadr i płac w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko inspektora ds. kadr i płac
w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego
na ww. stanowisko wybrana została Pani Marta Mazurek

 

Uzasadnienie wyboru

Komisja konkursowa przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko inspektora ds. kadr i płac w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie.

Do postępowania kwalifikacyjnego zgłosił się jeden kandydat spełniający wymogi formalne.

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu  Pani Marta Mazurek spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Kandydatka wykazała się dobrą znajomością przepisów związanych z przewidzianym do realizacji zakresem czynności na stanowisku inspektora ds. kadr i płac w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie.

artykuł nr 5

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne naboru na stanowisko głównego księgowego w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

Informacja

 o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

naboru na stanowisko głównego księgowego
w Biurze Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

 

Informuję, iż w wyniku upływu terminu składania ofert 19.07.2019r.,
na ww. stanowisko wpłynęła jedna oferta pracy, która spełnia niezbędne wymagania formalne oraz została dopuszczona do II etapu rekrutacji, który odbędzie się dnia 25.07.2019r.
o godz. 9³º.

 

L.p.

Imię Nazwisko

Miejsce zamieszkania

  1.  

Anna Zięba

Cieszanów